Τετάρτη, 7 Δεκεμβρίου 2011

ΔΗΜΑΡ Στο κοινοβούλιο ....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Κατοχύρωση προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους του δημοσίου τομέα


Θέμα: «Κατοχύρωση προϋπηρεσίας για τους υπαλλήλους 
του δημοσίου τομέα."

Ο Ν. 4024 (ΦΕΚ Α/226/27-10-2011) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
- βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου
 πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015», στο άρθρο 6, παράγραφο 4,
 προβλέπει πως «οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους
 αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών-μελών της ΕΕ, η οποία
 έχει διανυθεί με τα ίδια ή αντίστοιχα τυπικά προσόντα της κατηγορίας στην οποία
 ανήκουν κατά το χρόνο της ένταξης, μπορούν να την αναγνωρίσουν για τη βαθμολογική 
και μισθολογική τους ένταξη, μετά τη μονιμοποίησή τους ή τη συνέχιση της απασχόλησής
 τους, μέχρι επτά έτη κατ’ ανώτατο όριο, ύστερα από ουσιαστική κρίση 
του υπηρεσιακού συμβουλίου. […] Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται ύστερα 
από πρόταση
 των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και
 Οικονομικών, μπορεί να προβλέπεται η αναγνώριση για βαθμολογική και μισθολογική 
ένταξη και της προϋπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα των κρατών-μελών της ΕΕ…».
Επειδή ο άνωθεν Νόμος δεν προβλέπει το πότε θα εκδοθεί το εν λόγω Π.Δ.,
 με αποτέλεσμα να μένει μετέωρη η κατοχύρωση της προϋπηρεσίας για τη βαθμολογική
 και μισθολογική ένταξη των υπαλλήλων του δημοσίου,

Ερωτάσθε:

Πότε σκοπεύετε να προτείνετε την έκδοση του εν λόγω Προεδρικού Διατάγματος;Οι ερωτώντες βουλευτές
Φώτης Κουβέλης
Θανάσης Λεβέντης
Νίκος Τσούκαλης
Γρηγόρης Ψαριανός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Τα σχόλιά σας παρακαλώ ..

Ετικέτες

addthis

feedvalidator

[Valid Atom 1.0]